Download

pdf, 0.83 MB

×

Download bestand

Niet-DAEB strategie woningcorporaties: doen of niet doen?

Woningcorporaties vervullen met hun omvangrijke woningportefeuilles een belangrijke rol in de Nederlandse woningmarkt. Niet alleen met sociale huurwoningen, maar ook met huurwoningen waarvan de huurprijs boven de liberalisatiegrens (meer dan 710,68 euro, prijspeil 2018) ligt. Juist in dit segment van de woningmarkt is de marktdruk hoog en het aanbod beperkt.

Sinds 1 januari 2018 hebben corporaties in de bedrijfsvoering, conform de Woningwet 2015, een scheiding aangebracht tussen hun sociale huurwoningen (DAEB) en de duurdere, geliberaliseerde of nog te liberaliseren woningen (niet-DAEB). Daarmee is de omvang van het duurdere deel van het woningbezit een stuk zichtbaarder geworden. In de aanloop naar deze scheiding bezonnen corporaties zich op hun beleid ten aanzien van dit woningbezit.

Platform31 onderzocht de beleidskeuzes die corporaties voor het niet-DAEB deel van hun portefeuilles hebben gemaakt.

Bekijk ook

cover-niet-daeb-strategie-woningcorporaties-doen-of-niet-doen