cover Natuurbeschermingswet 1998 en bestemmingsplan buitengebied234

Het supplement (PDF) is te bestellen tegen betaling van €199,- excl. 21% btw via Platform31. U ontvangt het digitale PDF bestand en de factuur.

Natuurbeschermingswet 1998 en het bestemmingsplan buitengebied

Leergang Op dezelfde leest - supplement 2 - 2014


De werkgroep van het bestemmingsplannetwerk Op dezelfde leest (ODL) van Platform31 heeft ervoor gekozen om het tweede supplement van 2014 te wijden aan de uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen buitengebied, in relatie tot de bescherming van Natura 2000 gebieden.

Waarom dit onderwerp?

Voor degenen onder u die zich bezig houden met bestemmingsplannen buitengebied, is die vraag waarschijnlijk overbodig. Er heerst namelijk op dit moment veel verwarring over de wijze waarop een bestemmingsplan buitengebied, gelegen in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, dient te worden vormgegeven.

In de meeste buitengebieden zijn veehouderijen gevestigd. Deze veehouderijen produceren ammoniak. De ammoniakuitstoot kan tot gevolg hebben dat stikstof neerdaalt op een nabijgelegen Natura 2000 gebied. Als het dan een Natura 2000 gebied betreft dat stikstofgevoelig is (en dat is voor het overgrote deel het geval), dan kan het zijn dat het gebied significante gevolgen ondervindt van de aanwezige veehouderijen in de directe omgeving.

Op Dezelfde Leest

Op Dezelfde Leest is een leergang over het opstellen van bestemmingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan.

Deelnemers abonneren zich op een handig en overzichtelijk naslagwerk (supplementen), dat twee keer per jaar uitkomt. Een supplement behandelt een actueel thema dat invloed heeft op het bestemmingsplan.

meer informatie

Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met:

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling