Download

pdf, 0,7 MB

×

Download bestand

Naar een gelijkwaardiger samenwerking bij lokaal woonbeleid

Lessen voor huurdersorganisaties, gemeenten en corporaties

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties, ook wel de lokale driehoek, weten elkaar steeds beter te vinden op het gebied van lokaal woonbeleid en prestatieafspraken. Toch zijn de partijen nog vaak op zoek naar manieren om de samenwerking te verbeteren. Platform31 onderzocht de samenwerking binnen de lokale driehoek. We keken naar hun perspectieven, de rolverhoudingen en onderlinge verwachtingen. In deze publicatie delen we onze bevindingen en lessen en kansen voor het verbeteren van de samenwerking, om zo de gelijkwaardigheid tussen de gemeente, huurdersorganisatie en corporatie te vergroten.

Met dit onderzoek maken we inzichtelijk hoe de verschillende partijen toekomstbestendig kunnen samenwerken aan de lokale opgaven. Ook laten we met dit onderzoek de meerwaarde van de huurdersorganisaties zien op het woonbeleid.  We richten ons specifiek op de samenwerking tussen partijen binnen het ‘netwerk’ van de lokale driehoek. We zoomen in op:

  • de rolinvulling binnen de overleggen over de prestatieafspraken,
  • de onderlinge verwachtingen van de partijen,
  • de manier waarop de drie partijen georganiseerd zijn en
  • de samenwerkingsprocessen die al dan niet bijdragen aan een succesvolle samenwerking. 

We kleuren dat alles in met een viertal praktijkcasussen, twee kleine en twee (middel)grote gemeenten: Arnhem (Gelderland), Bergen (Noord-Holland), Cranendonck (Noord-Brabant) en Zwolle (Overijssel).

cover-naar-een-gelijkwaardiger-samenwerking-bij-lokaal-woonbeleid