Download

Pdf, 2,4 MB

×

Download bestand

Magazine Naar CO₂-neutraal in 2050

Huren met Energie inspireert

Met bijdragen van: Peter Hopmans, Charlie Kock, Peter Linders, Jeffrey Mennen en Emirto Rienhart (EnergieAmbassadeurs Huren met Energie)

In dit magazine vindt u kennis opgehaald uit het programma Huren met Energie, handvaten en inspiratie om de duurzaamheidsopgave naar CO₂-neutraal in 2050 vorm te geven. Hoofdzakelijk interessant voor corporaties, maar ook voor de bouwers, gemeenten en huurdersorganisatie is het waardevolle informatie. Gezien de complexiteit van de opgave en de vele routes die te bewandelen zijn, pretenderen we niet compleet te zijn. Wel bieden we tips en tricks voor de naar ons idee drie essentiële onderdelen van de opgave: visievorming, tempo maken en uitvoering. Daarnaast kunt u inspiratie opdoen over hoe andere corporaties de opgave aanpakken. Om uiteindelijk uw eigen pad uit te zetten.

Platform31 en energietransitie

Huren met Energie is uitgevoerd door Platform31. Platform31 heeft een breed programma rondom de energietransitie, dat zich – naast de verduurzaming van de corporatievoorraad – richt op de aardgasvrije wijken, regionale samenwerking, warmtenetten, nul-op-de-meter, verduurzaming van particuliere woningen en hoogbouw, circulaire woningbouw.

Cover-naar-co2neutraal-in-2050

Huren met Energie

Dit inspiratiemagazine is onderdeel van het programma Huren met Energie. Huren met Energie is een samenwerking tussen Aedes en Platform31 en in 2014 van start gegaan om woningcorporaties te ondersteunen bij het behalen van de doelstellingen uit het Convenant Energiebesparing Huursector uit 2012. De belangrijkste doelstelling hieruit is dat de woningvoorraad van de corporatiesector in 2020 gemiddeld label B heeft.