Meer informatie

Download

Pdf, 1,1 MB

×

Download bestand

Mobiliteit in dunbevolkte regio’s

Over vervoersarmoede, mobiliteit en bereikbaarheid

Voor velen van ons betekent een leefbare omgeving een goed bereikbare omgeving. Hoewel het makkelijk kunnen bereiken van werk, school, familie en voorzieningen vaak als iets vanzelfsprekends wordt beschouwd, is dat het niet. In regio’s die geconfronteerd worden met bevolkingsdaling en vergrijzing komt de bereikbaarheid en nabijheid van voorzieningen en contacten steeds vaker aan de orde. Het traditionele openbaar vervoer in deze regio’s verschraalt, wat gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van voorzieningen en de mobiliteit van bewoners. Hoewel er veel beleid en kennis wordt ontwikkeld over mobiliteit en vervoer en de toekomst daarvan, weten we nog weinig over het verband tussen mobiliteit en bevolkingsdaling.

Over dit thema organiseerden het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) en ZB|Planbureau eerder dit jaar een expertmeeting. Op basis van deze expertmeeting en onderzoek van ZB| Planbureau komen we in dit rapport tot zes aanbevelingen die provincies en gemeenten op weg kunnen helpen:

  1. Zorg met maatwerkoplossingen en flexibiliteit voor een slim vervoerssysteem
  2. Ondersteun maatschappelijke initiatieven (van buurtgenoten)
  3. Vergroot de gebruiksvriendelijkheid van en informatievoorziening over het openbaar vervoer
  4. Zorg ervoor dat vervoersdiensten de verschillende regio’s en provincies adequaat met elkaar (blijven) verbinden
  5. Concentreer voorzieningen op één plek
  6. Leer van vervoersinitiatieven in andere dunbevolkte regio’s

Lees meer

Cover