Download

Pdf, 4,9 MB

×

Download bestand

Magazine Vooruit met de wijk!

De wijk staat weer in de schijnwerpers. Tijdens de economische crisis raakte de grootschalige wijkaanpak enigszins in vergetelheid. Maar nu de energietransitie, de verstedelijkingsopgave en de transformaties in het sociaal domein in onze wijken landen, zijn innovatieve aanpakken hard nodig. Dit magazine bundelt de oogst van het landelijke congres Vooruit met de wijk! en geeft verschillende perspectieven op de wijk.

Op 11 oktober 2018 kwamen in Groningen ruim 300 mensen samen omdat ze de urgentie voelen om wijkgericht aan de slag te gaan. Ze waren op zoek naar inspiratie, innovatieve ideeën en ervaringen uit de praktijk. Dit magazine blikt terug op de gevonden mogelijkheden, partnerschappen en aanknopingspunten. Met de uitwerking moet u nu zelf aan de slag.

Lees het magazine online

Gezocht: 24 wijken voor Innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk

Doe mee aan ons innovatieprogramma waarin wij met u – beleidsstrategen, gebiedsontwikkelaars of programmaleiders – in interactieve bijeenkomsten, sparren, netwerken, spiegelen en reflecteren om bouwstenen te ontwikkelen voor de inclusieve wijk. Twee jaar ondersteunt Platform31 de 24 coalities die aan de slag gaan met praktijkgericht onderzoek.

Vooruit met de wijk!

Meer weten over het project ‘Vooruit met de wijk!’? Platform31 bundelt de belangrijkste ontwikkelingen, interessante bijeenkomsten en geboekte resultaten voor u op een overzichtelijke projectpagina.