Download

Pdf, 973 kB

×

Download bestand

Meer informatie

Maak beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten

Hoe leg je voorwaarden voor goede huisvesting van arbeidsmigranten vast in lokaal beleid?

Steeds meer gemeenten realiseren zich dat het opstellen van beleid essentieel is voor goede huisvesting van arbeidsmigranten. En voor het versnellen van de realisering ervan. Eenduidig en helder gemeentelijk beleid ondersteunt niet alleen marktpartijen bij het opstellen van plannen voor de huisvesting. Een breed gedragen beleidskader zorgt ook voor minder willekeur en weerstand in de uitvoering. Met als resultaat, meer huisvesting voor arbeidsmigranten.

Met een beleidskader hoeven gemeenten en initiatiefnemers niet bij elke aanvraag opnieuw het gesprek te voeren of, en zo ja, waar en hoe huisvesting tot stand kan komen binnen de gemeentegrenzen. Inwoners zijn bang voor overlast in de wijk, milieuorganisaties willen niet dat in het groen wordt gebouwd en bedrijven willen niet dat er wordt gewoond op ‘hun’ bedrijventerrein. Om deze discussies voor te zijn, is het verstandig om een breed gedragen beleidskader op te stellen. Welke soort locaties zijn geschikt binnen de gemeente, hoeveel bedden maximaal per locatie, hoe ver mag de huisvestinglocatie staan van voorzieningen, welke kwaliteit en beheer zijn gewenst? Een dergelijk proces vooraf kost tijd en kan ook politiek gevoelig liggen, maar resulteert dus uiteindelijk in meer huisvesting voor de doelgroep. Deze factsheet biedt handvatten en tips voor het opstellen van lokaal beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Onderwerpen die in deze factsheet aan bod komen:

  • Belang van doeltreffende huisvestingsbeleid
  • De rol van de provincie
  • Perspectief van de arbeidsmigrant
  • Tips voor gemeenten bij het opstellen van lokaal beleid
  • De instrumentenkist voor gewenste huisvesting in de gemeente Tiel
  • De uitgangspunten van Bol.com-gemeente Waalwijk
  • Casus | Van beleid naar uitvoering in Tilburg

Te verschijnen factsheets

Binnenkort verschijnen de volgende factsheets:

  • Relatie gemeente – huisvester
  • Samenwerking tussen overheden

Platform31 houdt zich bezig met de huisvesting van arbeidsmigranten in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Zuid-Holland. In onze leerkringen en verkenningen komen ministeries, provincies, gemeenten, huisvesters, uitzenders en arbeidsmigranten zelf aan het woord. Op deze pagina delen we onze kennis met u.

Eerder verscheen ook: