Download

×

Download bestand


Leren over innoveren

naar een nieuwe ecologie voor stedelijke ontwikkeling

In dit essay schetst Tineke Lupi hoe we in turbulente tijden de nieuwe ecologie waarin vernieuwing kan groeien en bloeien kunnen ontsluiten. Om te komen tot nieuwe handelingsperspectieven is behoefte aan practice based evidence. Dit vergt een andere vorm van kennismanagement, onderzoek en actievere samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Het ministerie van BZK wil partijen die kunnen bijdragen aan deze omslag faciliteren en stelt een onderzoeks- in inspiratiebudget beschikbaar:’Ecologie van de Stedelijke Vernieuwing budget. Het budget is inzetbaar is als cofinanciering om de uitvoeringspraktijk van de stedelijke vernieuwing van nieuwe handelingsperspectieven te voorzien. Platform31 beheert het budget.


cover leren over innoveren
Essay Leren over Innoveren