Download

×

Download bestand

Langer thuis?

Toekomstbestendig wonen begint vandaag!

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen en huisvesten van een deel van de mensen die langdurig zorg nodig hebben. Een enorme uitdaging voor nu, maar ook in de toekomst. Ouderen zullen langer zelfstandig blijven wonen. Daarmee raken de terreinen van wonen, zorg en welzijn elkaar nog nadrukkelijker.

Anticiperen op de toekomst

De komende 15 jaar zal het aantal ouderen verdubbelen, maar er is geen financiële ruimte om het Wmo-budget navenant te laten stijgen. Het gaat om niet geringe bedragen. Voor 2015 reserveert de gemeente Haarlem bijvoorbeeld ruim 2,4 miljoen voor woonvoorzieningen op een totale Wmo-begroting van 36,5 miljoen. Gemeenten zoeken daarom naar oplossingen en financiële instrumenten die voorkomen dat de aanvragen van Wmo-budget voor woningaanpassingen in de nabije toekomst sterk stijgen.

Het roer moet om! Als ouderen langer zelfstandig blijven wonen, welke maatregelen kunnen hen daar dan bij ondersteunen? Wat kunnen oudere bewoners zelf doen om zich voor te bereiden op eventuele lichamelijke beperkingen? Hoe stimuleert een gemeente? Maar ook niet onbelangrijk: wat leveren de inspanningen uiteindelijk op? Anticiperen op de toekomst. Daar gaat het om.

Grote transitie

Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten (SVn) heeft Platform31 gevraagd dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te verkennen. We staan aan de vooravond van een grote transitie waarin nieuwe samenwerkingsvormen en innovaties ons verder gaan helpen. Hoe denken partijen over hun rol en ontwikkelingen? Maar ook: welke projecten zijn er al en wat is hun meerwaarde?

In deze publicatie inspireren wij u met acht projecten. Ieder project heeft als doel het wonen en de woningen van senioren toekomstbestendig te maken. We hebben projecten verzameld die de diversiteit aan mogelijke oplossingen weerspiegelen. De initiatiefnemers verhalen over vallen en opstaan met woningaanpassingsprojecten, domotica of de keuze nieuwbouw of aanbouw. Deze projecten moeten winst opleveren voor de oudere zelf – in de vorm van comfort –, maar ook voor de samenleving, doordat oudere bewoners letterlijk in hun woning uit de voeten kunnen.

We hebben daarnaast zes vertegenwoordigers van lokaal bestuur, zorgverzekeraars, de wetenschap, zorgondernemingen en consumenten gevraagd hun visie te geven op de vragen: hoe kunnen toekomstige ouderen zich beter voorbereiden op de toekomst? En welke bijdrage willen zij daaraan leveren? Ten slotte laat SVn zien hoe financiële instrumenten zoals revolverende fondsen eruit kunnen gaan zien als het gaat om aanpassingen in woningen van eigenaren-bewoners.
Langer thuis 2

LangerThuis-kl

Kennis- en experimentenprogramma ‘Langer thuis’

Langer thuis is het kennis- en experimentenprogramma van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31. Het langer zelfstandig wonen en de hervorming van de langdurige zorg vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. Langer thuis werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ ondernemers.

platform31.nl/langerthuis