Download

Pdf (720 kB)

×

Download bestand

Kosten? Waarde!

De energietransitie als stedelijke vernieuwing

Nederland moet aardgasvrij zijn in 2050 – of eerder. Dat is geen duur probleem, maar een prachtige kans om een nieuw hoofdstuk te schrijven in onze rijke traditie van volkshuisvesting en wijkvernieuwing. In dit essay maken de auteurs deze oproep concreet.

Welke lessen hebben de stadsvernieuwers van 40 jaar geleden voor de aanpak van de aardgasvrije wijken? Heel veel, zo blijkt na interviews met 18 professionals uit die tijd en professionals die nu bij de aardgasvrije opgave zijn betrokken. Kijk heel anders naar waarde, doe het écht samen met bewoners en zorg als overheid voor helderheid. En: “Begint eer gij bezint.”

Cover essay 'Kosten? Waarde!'