Download

pdf, 5,8 MB

×

Download bestand

Koppelkansen

Circulaire bouw binnen gebiedsontwikkeling: inspiratie en aanknopingspunten

We moeten allemaal werk maken van circulair bouwen, en dus duurzamer omgaan met grondstoffen en materiaalstromen. Tegelijkertijd moeten we ook werk maken van de bouwopgave, energietransitie, de verduurzaming van woningen, klimaatadaptatie en leefbaarheidsvraagstukken aanpakken. Al deze beleidsopgaven en grootstedelijke vraagstukken komen bij uitstek samen in de ontwikkeling van wijken, buurten en gebieden. Maar hoe koppel je ze daar dan? In Koppelkansen – Circulaire bouw binnen gebiedsontwikkeling biedt Platform31 inspiratie en aanknopingspunten.

Hoe komt circulair bouwen in de Nederlandse praktijk op lokaal niveau samen met andere maatschappelijke opgaven? En wat zijn daarbij de (koppel)mogelijkheden en aandachtspunten? Met andere woorden: hoe maak je gebruik van circulariteit binnen een integrale gebiedsaanpak die leidt tot een gezonde(re) leefomgeving en aantrekkelijk(er) woon-werkklimaat?

Deze vragen staan centraal in dit inspiratieboek, waarin Platform31 verkent wat het betekent als je circulair bouwen meeneemt in de ontwikkeling van een wijk, buurt of gebied. Uitgangspunt is dat gemeenten circulair bouwen meenemen en verankeren in een integrale gebiedsaanpak, en dus niet als een losstaande (extra) opgave oppakken. Circulariteit is op deze manier vooral een middel – met mogelijk meerwaarde voor andere opgaven – en geen doel op zich.

In het inspiratieboek gaan we dieper in op drie ‘koppelvoorbeelden’ van circulaire gebiedsontwikkeling: het Bajes Kwartier in Amsterdam, Treebeek in Brunssum en Merwedekanaalzone in Utrecht. Zo laten we zien aan welke andere maatschappelijke opgaven je circulaire bouw in gebiedsontwikkeling kunt koppelen, inclusief succesfactoren en handige tips.

cover-koppelkansen