Contact

Joost van Hoorn

Joost van Hoorn

Vernieuwing economische structuur, Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Download

pdf, 0,8 MB

×

Download bestand

Kompas voor keuzes

Hoe het Rijk kan bijdragen aan de veerkracht, weerbaarheid en brede welvaart in steden en regio's

In deze Verkiezingsnotitie schetsen deskundigen van Platform31 welke opgaven, uitdagingen en vraagstukken er in de nieuwe kabinetsperiode (2021-2025) op dorpen, wijken, steden en regio’s afkomen en wat dit vraagt van de rijksoverheid. Op basis van hun expert-opinion formuleren onze collega’s welke handelingsopties en keuzemogelijkheden landelijke politieke partijen hebben om een bijdrage te leveren aan het helpen oplossen van die uitdagingen.

Inhoud:

  • Transitie naar een duurzame, veerkrachtige samenleving
  • Goed wonen en leven voor iedereen
  • Herstel economie topprioriteit voor nieuwe kabinet
  • Iedereen doet mee
  • Investeren en vernieuwen

Met deze notitie willen we de programmacommissies van de landelijke politieke partijen inspireren om werk te maken van de lokale en regionale opgaven, vraagstukken en uitdagingen die de komende jaren om een actieve bijdrage van de rijksoverheid vragen. De centrale boodschap die we dit keer afgeven: na jarenlange stelselhervormingen, is het nu zaak om het beleid te vernieuwen en te investeren in een veerkrachtige, duurzame en inclusieve samenleving.

cover-kompas-voor-keuzes