Klushuur: naar een realistische oplossing voor Rotterdam-Zuid

December 2012

In Rotterdam-Zuid – in het bijzonder in Oud-Charlois, Carnisse en de Tarwewijk – ligt een grote opgave op het gebied van achterstallige onderhoud van particulier woningbezit. De tijd dat een almachtige overheid en corporaties dat oplosten, is voorbij. De oplossing ligt in goedkope, kleinschalige en doelgerichte interventies, met een grote inbreng van bewoners. ‘Klushuur’ zou een dergelijke oplossing kunnen zijn.

Dit blijkt uit een verkenning die Urbannerdam in opdracht van SEV | Platform31, deelgemeente Charlois en Woonstad Rotterdam uitgevoerd heeft. Klushuur zou weleens een heel practische oplossing kunnen zijn voor zowel huiseigenaren als voor arbeidsmigranten die nu nog afhankelijk zijn van huisjesmelkers.

Kluspioniers
Klushuur zou óók interessant kunnen zijn voor andere belangstellenden die in Rotterdam-Zuid eigen zelfwerkzaamheid willen inzetten (‘klussen’) om er een wooncarrière te starten of te vervolgen. Bovendien: Rotterdam-Zuid kan wel een groep kluspioniers gebruiken.

Klushuur simpel principe
Het idee van klushuur is aan tal van vertegenwoordigers van partijen voorgelegd. Dit rapport doet daar verslag van. Het principe van klushuur is simpel. Een klushuurder knapt onder begeleiding de huurwoning op, en krijgt daarvoor in ruil een lagere huur aangeboden.

Gezocht: kleinschalige experimentlocatie,
De vraag is nu: welke partijen durven een experiment met klushuur aan te gaan? Wie zetten de eerste stap? Belangrijk is daarbij wel om bestaande dogma’s over hoe woningen dienen te worden opgeknapt bij te stellen. De opgave is immers een kwaliteitsslag te maken met beperkte financiële middelen.

Nodig is een kleinschalige experimentlocatie. Voor de hand ligt dat de (deel)gemeente samen met een corporatie de eerste stap zet. Een kleine bijdrage van het rijk aan dit experiment in het kader van de Kwaliteitssprong Zuid zou welkom zijn. Rotterdam-Zuid is immers het gebied waar het rijk zich voor twintig jaar aan heeft verbonden. Als iedereen een kleine bijdrage levert, dan kan er met klushuur een grote sprong gemaakt worden.

Meer informatie
Radboud Engbersen, radboud.engbersen@platform31.nl