Download

Pdf, 3,4 MB

×

Download bestand

Juridische leidraad voor de oprichting van een wooncoöperatie

Sinds juli 2015 is de wooncoöperatie opgenomen in de Woningwet, als vorm waarmee sociale huurders meer zeggenschap en zelfbeheer kunnen voeren over hun woningen. Wanneer bewoners zich in een wooncoöperatie organiseren, is het belangrijk dat ze deze ook juridisch goed vormgeven. Dat kan door het oprichten van de juiste rechtspersoon en opstellen van passende statuten en reglementen. Om initiatiefnemers bij dit proces te helpen, ontwikkelde Platform31 een juridische leidraad. Hierin staat beschreven welke stappen doorlopen moeten worden en welke keuzes het collectief daarbij heeft.

Sjablonen

Juristen van Pels-Rijcken & Droogleever Fortuijn stelden sjablonen op van statuten en een huishoudelijk reglement voor de verschillende varianten van de wooncoöperatie binnen de Woningwet. Omdat alle relevante aspecten zijn meegenomen, kunnen ze als voorbeeld dienen bij het inrichten van nieuwe initiatieven. Maar elke wooncoöperatie is anders en de sjablonen zijn dan ook geen standaard of blauwdruk. Bovendien gebeurt de oprichting in de praktijk altijd in samenwerking met een bevoegde notaris. Met de juridische leidraad in de hand komen initiatiefnemers beter beslagen ten ijs.

cover-Juridische-leidraad-voor-de-oprichting-van-een-wooncooperatie

Kennisdossier

Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over wooncoöperaties voor u in een overzichtelijk kennisdossier. In dit kennisdossier koppelen we beschikbare kennis aan stedelijke praktijk, stellen relevante kennis beschikbaar en informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.

Kennisdossier De wooncoöperatie