EUKN jaarrapport cover

Jaarverslag EUKN

Platform31 verzorgt het secretariaat van het European Urban Knowledge Network (EUKN) en is tegelijk de Nederlandse partner in het netwerk. EUKN heeft in 2014 zijn positie als strategische kennispartner van EU-landen versterkt, onder andere door onderzoek, kennisdeling en bijeenkomsten over stedelijke onderwerpen. Het Jaarverslag geeft een goede indruk van de Europese activiteiten.

Europa

Platform31 richt zich ook op grensoverschrijdende thema’s en vraagstukken. Middels betrokkenheid binnen de programma’s URBACT, EUKN en EMI speelt Platform31 daarin een belangrijke rol.

Zie ook: platform31.nl/Europa
contact


Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met: