Platform31 Jaarverslag 2020

2020 was het jaar waarin de samenleving werd overvallen door COVID-19. Daarmee kwam het nadenken over de grote thema’s ineens in ander perspectief te staan. Dat vraagt om een nieuw kader in de beleidsvoornemens: niet alleen voor overheden en corporaties, ook voor hun adviseurs, dienstverleners en toeleverende bedrijven. Samen met onze netwerkpartners reikten we hen handvatten en denkrichtingen aan om nieuwe keuzes te maken of bestaande keuzes te herijken.

COVID-19 had ook invloed op de wijze waarop we onze projecten vormgeven. Al onze projecten komen tot stand in nauwe samenwerking met onze stakeholders en/of dankzij waardevolle inbreng van partners uit ons groeiende netwerk. Zij en wij zochten elkaar in 2020 veelal online op. Zo lukt het om ook in dit lastige jaar te blijven werken aan kennisontwikkeling, experimenten en innovatieve oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Om te komen tot een aanpak, waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. Want dat is en blijft de belangrijkste drijfveer voor onze kennis- en netwerkorganisatie.

In dit Jaarverslag lichten we per thema een aantal projectvoorbeelden voor u uit. We presenteren de resultaten en tonen de belangrijkste feiten en cijfers, omdat die iets vertellen over het bereik van resultaten. Bij elk van de projecten vindt u een link waarmee u de bij deze projecten ontwikkelde kennisproducten kunt downloaden.

Lees het jaarverslag online

Download

Platform31 Jaarverslag 2020
pdf, 7 MB