Jaarverslag 2019: Met open vizier werken aan innovatieve oplossingen, lessen en waardevolle ontmoetingen

Vooruitkijken met een open vizier, zo luidde de titel van ons jaarplan in 2019. Gedurende dat jaar rangschikten we onze projecten binnen tien thema’s. Overeenkomstig aan al onze projecten is dat ze tot stand komen in nauwe samenwerking met onze stakeholders of dankzij waardevolle inbreng vanuit ons partnernetwerk. De destijds gekozen titel laat zien dat we graag anticiperen op veranderende omstandigheden, wensen en behoeften van onze stakeholders in stad en regio. Als de wereld verandert, signaleren, agenderen of bewegen we mee als dat nodig is.

Dit betekent ook dat onze projecten korte en lange looptijden hebben. Daarom presenteren we een selectie van de resultaten per thema. We tonen de belangrijkste feiten en cijfers, omdat die ons iets vertellen over het bereik van resultaten. Nog belangrijker vinden we het om u te laten zien wat onze projecten hebben opgeleverd voor de professionals die dagelijks hard werken om de opgaven in stad en regio aan te pakken. Bij elk resultaat vindt u, naast de cijfers en een beschrijving, een quote van de eindgebruiker en een link waarmee u onze producten kunt downloaden.

Download

Platform31 Jaarverslag 2019
pdf, 2,2 MB