JV-13

Platform31 Jaarverslag 2013


Antwoord op nieuwe kennisvragen van stad en regio

In 2013 is Platform31 samen met zijn partners op zoek gegaan naar antwoorden op nieuwe kennisvragen van stad en regio. Dit wordt zichtbaar door tal van succesvolle bijeenkomsten, programma’s en experimenten.

Bijvoorbeeld op welke wijze stedelijke vernieuwing mogelijk is zonder subsidies, op welke innovatieve wijze gebiedsontwikkeling kan worden bevorderd en op welke wijze gemeenten goed gebruik kunnen maken van vrijwilligers. Ook de aanpak van de particuliere woningvoorraad, winkelleegstand en het combineren van wonen en zorg staan hoog op de agenda.

Meer hierover kunt u lezen in ons jaarverslag.
contact

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met: