Download

×

Download bestand

Jaarprogramma 2016 Platform31

Opgaves en oplossingen in 2016

Platform31 werkt ook in 2016 aan de opgaves in stad en regio van vandaag, morgen en overmorgen. We doen dat samen met de vele partners in ons netwerk. Wat we gaan doen en hoe, staat in het Jaarprogramma 2016 van Platform31: De kracht van verbinden.

De gesignaleerde opgaves in 2016

In het Jaarprogramma 2016 signaleren we de opgaves die de agenda’s van beleidsmakend en beleidsuitvoerend Nederland beheersen. Dat zijn onder meer het benutten van de regionale kansen en het scheppen van voorwaarden voor de lerende en werkende burger. Maar ook het inhoud geven aan de participatiesamenleving, het behoud van sociale inclusiviteit en vitale wijken, het transformeren van de woningvoorraad en het ontwikkelen van nieuw stedelijk vakmanschap. Daarnaast bevat het jaarprogramma een groot aantal vraagstukken op het gebied van governance.

Onze projecten: bijdragen aan mogelijke oplossingen

De gesignaleerde vraagstukken geven Platform31 ook dit jaar weer de kans om zijn kracht en meerwaarde te tonen. Die liggen in verbinding: van onderzoek, beleid en praktijk, maar ook van partijen en schaalniveaus. Samen met onze partners werken we aan mogelijke oplossingen voor de opgaves. Dat doen we in tal van projecten waarin we de opgaves onderzoeken, duiden, beproeven, evalueren en/of overdragen. Met de resultaten van de projecten dragen we bij het omvormen van Nederland tot een stedelijk netwerk, dat is voorbereid op de duurzaamheids- en klimaatopgaves van de toekomst. En waarin de inwoners goed kunnen wonen, leven en werken. Intussen sluiten we onze ogen niet voor eventuele acute problemen op korte termijn. Ons programma is niet in beton gegoten. De wereld verandert continu, en Platform31 beweegt mee.

Jaarprogramma 2016 Platform31