Jaarplan 2020: Werken aan maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen

Zoals elk jaar brengen wij u graag op de hoogte van de thema’s waarbinnen Platform31 de komende periode haar programma’s en projecten ontwikkelt. Het jaar 2020 is het laatste volledig jaar voor het kabinet-Rutte III om haar beleidsdoelstellingen te realiseren. Geleidelijk aan wordt steeds meer nagedacht over de grote thema’s van het volgende regeerakkoord. De gemeentebesturen zijn volgend jaar halverwege hun bestuursperiode. In het hele land zijn gemeenten bezig met tussentijdse evaluaties. De nieuwe provinciale besturen zijn net aangetreden en proberen hun beleidsvoornemen in steeds concretere uitvoeringsplannen uit te werken.

Update vier meerjarige trends

Dit is voor Platform31 aanleiding om in dit jaarplan een update te geven van de vier meerjarige trends die Platform31 onderscheidt en enkele nieuwe thema’s en accenten binnen meerjarige trends uit te werken. De vier meerjarige trends die Platform31 onderscheidt zijn:

  1. De sociale en ruimtelijke verschillen groeien
  2. De druk op de kwalitatieve woonomgeving neemt toe
  3. De transitie naar een duurzame samenleving versnelt
  4. De toenemende aandacht voor een inclusieve maatschappij

Concrete aanpakken ontwikkelen

Omdat programma- en projectontwikkeling bij Platform31 een doorlopend proces is waarbij we graag zoveel mogelijk partners betrekken, presenteren we slechts een greep uit ons totale aanbod. Laten we daarom ook de komende periode nauw met elkaar optrekken vanuit onze gezamenlijke drive: concrete aanpakken ontwikkelen voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Lees het Jaarplan 2020 online