Jaarplan 2019: vooruitkijken met een open vizier

In het jaarplan voor 2019 bieden we u een inkijkje in de belangrijkste thema’s waarbinnen Platform31 het komende jaar haar programma’s en projecten ontwikkelt. De jaarlijkse analyses van de maatschappelijke opgaven in stad en regio liggen ten grondslag aan ons jaarplan. Het afgelopen jaar waren dit de analyses die Platform31 maakte van het regeerakkoord (2017), de coalitieakkoorden van gemeenten na de gemeenteraadsverkiezingen en de Rijksbegroting (2018).

Impact en innovatie

In al onze activiteiten staat kennisontwikkeling en de doorvertaling van kennis naar de (beleids)praktijk centraal: het handelingsperspectief. In dat licht groeit ook het besef dat we onze meerwaarde pas echt kunnen laten zien als we de impact van onze projecten vergroten en aantrekkelijker voor het voetlicht brengen. Daarom starten we in 2019 met een impact- en innovatietraject waarbij we volop inzetten op de toepassing van creatieve technieken en begeleiding van innovatieprocessen. Doel is onze stakeholders te verrassen met innovatieve werkvormen, waarbij het ‘lerend ontwikkelen’ centraal staat, kennisverspreiding met eigentijdse producten en kanalen en een actief persbeleid. Naast het delen van resultaten van onze projecten inspireren we ook met impactcampagnes en praktijkervaringen na afloop van een project, bijvoorbeeld in een maatschappelijk jaarverslag.

Doorlopende programmaontwikkeling

Tegelijkertijd blijft onze organisatie dynamisch en flexibel. Dit betekent dat programma- en projectontwikkeling een doorlopend en terugkerend proces is dat continu in ontwikkeling is. Waar dat wenselijk of nodig is, anticiperen we in onze projecten altijd op de actualiteit en veranderende omstandigheden, wensen en behoeften. De wereld verandert immers continu en Platform31 signaleert, beweegt mee en agendeert als dat nodig is. Om die reden zetten we regelmatig nieuwe projecten in de etalage.

Meer lezen over de vier trends en tien thema’s uit het jaarplan 2019? Of als partner meedoen met een of meerdere projecten? Elk thema heeft vaste contactpersonen die u kunt raadplegen voor meer informatie.

Lees het Jaarplan 2019