Jaarplan 2018: signaleren, verbinden, meedoen

Met welke relevante ontwikkelingen zouden stad en regio de komende periode rekening moeten houden? Om daar achter te komen, doet Platform31 analyses, organiseren we trendsessies en voeren we vele partnergesprekken. De resultaten daarvan landen in het jaarplan 2018. Hierin lichten we naast trends en thema’s ook enkele innovatieve programma’s en projecten uit.

In onze jaarprogrammering van 2018 ambiëren we meer samenhang. Om die reden benaderen we onze projecten dit jaar vanuit maatschappelijke trends en thema’s en ontwikkelen we op basis daarvan domein-overstijgende projecten en meerjarige programma’s. Ook werken we steeds meer toe naar grotere en langjarige programma’s en projecten, in nauwe afstemming en samenwerking met verschillende stakeholders.

Dynamisch en flexibel jaarplan

Tegelijkertijd blijft onze organisatie dynamisch en flexibel. Dit betekent dat we in staat zijn snel te schakelen en zo kunnen inspelen op de veranderende omstandigheden, wensen en behoeften. De wereld verandert immers continu en Platform31 signaleert, beweegt mee en agendeert als dat nodig is. Om die reden zetten we elk kwartaal nieuwe projecten in de etalage en presenteren we een bijgewerkte editie van ons jaarplan.

Meer lezen over de vier trends en twaalf thema’s uit het jaarplan 2018? Of als partner meedoen met een of meerdere projecten? Elk thema heeft vaste contactpersonen die u kunt raadplegen voor meer informatie.

Lees het Jaarplan 2018

Meer lezen