Inzicht in maatschappelijk budget woningcorporaties

Handreiking bij stakeholdergesprek over besteding maatschappelijk corporatiebudget

Auteurs:
Jochum Deuten, Hanneke Schreuders en Anne-Jo Visser (Platform31)
Wouter Rohde (Kopgroep Maatschappelijke Kamer)

Corporaties besteden hun geld gerichter aan maatschappelijke doelen. Dit blijkt uit drie pilots met het DrieKamerModel, in het bijzonder de Maatschappelijke Kamer, waaraan 16 corporaties het afgelopen jaar meededen. Het doel van deze pilots is: transparanter werken om keuzes voor nieuwe maatschappelijke investeringen meer in samenhang met elkaar te maken.

In 2014 zijn er drie pilots Maatschappelijke Kamer uitgevoerd:

  • Stakeholdergesprekken professionaliseren, door Platform31 en de corporaties Dudok Wonen, Staedion, Pre Wonen, Elan Wonen, Tiwos en Brabantse Waard.
  • Intern Opdrachtgeverschap, door Platform31 en de corporaties Dudok Wonen, Staedion, Woonwaard, Wonen Centraal, Lefier, Talis en de Kombinatie.
  • Normeringen bestedingscategorieën, een zelfstandig geïnitieerde en uitgevoerde pilot door de Kopgroep corporaties Eigen Haard, Portaal, Vidomes, Wonen Limburg en Woonbron onder begeleiding van Wouter Rohde. Platform31 en de Kopgroep wisselden informatie aan elkaar uit over de pilots.

De drie pilots Maatschappelijke Kamer leveren de volgende vier publicaties:

1. Inzicht in en invloed op maatschappelijk budget woningcorporaties: Dit werkt in de Maatschappelijke Kamer (samenvatting)

Dit rapport bundelt de resultaten van de drie verschillende pilots en is geschreven door Platform31 en de Kopgroep corporaties.

Download:

Inzicht in en invloed op maatschappelijk budget woningcorporaties (samenvatting)

2. Inzicht in en invloed op maatschappelijk budget woningcorporaties: Handreiking bij stakeholdergesprek over besteding maatschappelijk corporatiebudget

Dit rapport is het resultaat van de Platform31-pilot ‘Professionaliseren van stakeholdergesprekken’

Download:

3. Inzicht in en invloed op maatschappelijk budget woningcorporaties: Inrichtingsdocument Maatschappelijke Kamer

Dit rapport is het resultaat van Platform31-pilot ‘Intern opdrachtgeverschap’.

Download:

4. Goed besteed? Bestedingscategorieën maatschappelijke Kamer

Dit rapport is het resultaat van een pilot normeringen bestedingcategorieën. Deze pilot is geïnitieerd en uitgevoerd door de Kopgroep Maatschappelijke kamer.

Download:
Inzicht en invloed op maatsch. budget cover