Over GezondIn

Om gezondheidsachterstanden terug te dringen is een lokale samenhangende aanpak nodig, met een actieve rol van de inwoner zelf. GezondIn ondersteunt gemeenten hoe zij hun lokale aanpak kunnen versterken, verspreidt kennis en brengt professionals uit alle domeinen bij elkaar.

GezondIn wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31 met financiering van het ministerie van VWS.

Projectpagina GezondIn

Investeren in de gezondheid van mensen met een lage SES loont

Handelingssuggesties voor colleges B&W

In deze publicatie van GezondIn laten we op basis van wetenschappelijke literatuur en concrete voorbeelden zien wat de (economische) baten zijn van het investeren in gezondheid van mensen met een lage sociaaleconomische status (SES). We bespreken de huidige opgave en hoe deze is aan te pakken. Daarvoor geven we handelingssuggesties aan de colleges van burgemeester en wethouders.

Cover experimenten regelluwe bijstand en basisbanen