Impact Regeerakkoord op gemeenten

De woonparagraaf uit het Regeerakkoord werd vorige week opengebroken en aangepast. De oorspronkelijke maatregelen uit het Regeerakkoord over hypotheekrenteaftrek, huurverhogingen en de verhuurdersheffing zijn afgezwakt om door de Eerste Kamer te kunnen. Het kabinet staan echter nog meer flinke debatten te wachten over de maatregelen in het Regeerakkoord. Over de drie decentralisaties en voorgenomen hervormingen in de zorg en sociale zekerheid zijn bijvoorbeeld al zeer veel kritische geluiden te horen.

Welke impact heeft het Regeerakkoord op de steden?

Welke maatregelen stellen VVD en PvdA in het Regeerakkoord eigenlijk allemaal voor op bestuurlijk, economisch, sociaal en ruimtelijk domein? Welke impact hebben deze maatregelen op steden? En wat zeggen de belangrijkste onderzoeksbureaus en brancheverenigingen hierover? Platform31 maakte in opdracht van de G32 een inventarisatie van de maatregelen en reacties uit het veld.