Voorkant publicatie Integraal werken, eenvoudig doen!

Download

Pdf, 4,74 Mb

×

Download bestand

Integraal werken? Eenvoudig doen!

Auteurs Lydia Sterrenberg en Anne-Marie Rijssenbeek (Platform31)

In Nederland werken veel gemeenten al jaren aan het wegnemen van gezondheidsachterstanden. Ervaringen tot nu toe laten zien dat vooral een integrale aanpak, gericht op een gezonde leefstijl, gezonde fysieke en sociale omgeving, goede en toegankelijke zorg en participatie nodig is voor duurzaam effect.

Platform31 heeft voor het stimuleringsprogramma Gezond in… gereflecteerd op de kennis en ervaringen van integraal werken in de wijk, onder andere opgedaan vanuit het landelijke project Integrale aanpak.

In deze publicatie Integraal werken? Eenvoudig doen! staan in diverse praktijkvoorbeelden lessen van en voor professionals beschreven over de thema’s samenwerken, monitoren en evalueren, burgerkracht en wijkteams en gezondheidsprofessionals. In combinatie met enkele theoretische kaders en tips bieden ze handvatten bij het – op een integrale wijze – wegnemen van gezondheidsachterstanden.

Gezond in

Gezond in… is het stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het gaat daarbij niet om blauwdrukken maar om het aansluiten bij wat gemeenten al doen. Het programma biedt de gemeenten vier jaar lang advies op maat en ondersteuning.

gezondin.nu op Platform31.nl

Platform31 Nieuwsbrief

Meer informatie over de nieuwsbrief