Download

pdf, 0,1 MB

×

Download bestand

Inspiratiesheet Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking; de grootste stelselherziening van het omgevingsrecht ooit. Overheden, waaronder 355 gemeenten, bereiden zich op vele manieren hierop voor. De G40-steden delen hun ervaringen en voortschrijdende inzichten in een maandelijkse leerkring, waar vanaf 2020 ook de G4 bij aansluit. In 2018 en 2019 kwam hier een selectie van praktijkvoorbeelden aan bod, die we in deze inspiratiesheet onder de aandacht brengen.

Meer weten over de Omgevingswet?

cover-inspiratiesheet-Omgevingswet