Download

pdf, 3 MB

×

Download bestand

Inspiratieboek woningtoewijzing

Hoe woningcorporaties huurders bereiken die niet direct binnen de gestelde kaders passen

Corporaties kunnen bij de toewijzing van woningen uitzonderingen maken
op het standaard beleid. De normen – passendheidsnorm en staatssteunregeling – zijn in de landelijke wetgeving dusdanig opgesteld dat er ook ruimte is voor uitzonderingsgevallen. Corporaties gaven in eerder onderzoek van Platform31 aan dat deze ruimte heel belangrijk is. Het blijkt echter uit de Verantwoordingsinformatie 2017 (dvi) dat zij heel weinig gebruik maken van die ruimte.

In het Inspiratieboek woningtoewijzing staan elf verschillende manieren opgesomd waarop corporaties voor bepaalde woningen woningzoekenden bereiken, die ze anders niet zouden bereiken; want woning te duur of te goedkoop. In deze aanpakken maken zij indien nodig gebruik van de vijf procent ruimte om niet passend toe te wijzen en/of van de ruimte om huishoudens met een jaarinkomen hoger dan 38.035 euro te huisvesten in de sociale woningvoorraad.

cover-inspiratieboek-woningtoewijzing