Download

pdf, 24 MB

×

Download bestand

Inspiratieboek Van hittestress naar verkoeling in de stad

Dit inspiratieboek geeft inzicht in de mogelijkheden om stedelijke ruimtes aan te passen aan de toenemende temperaturen en de langere periodes van hitte als gevolg van klimaatverandering. Een aangepaste inrichting van de buitenruimte is nodig om bijvoorbeeld overlast als gevolg van klimaatverandering te voorkomen en gezondheidsklachten te verminderen. Hogere temperaturen en langere periodes van hitte kunnen namelijk leiden tot hittestress, een belangrijke veroorzaker van hogere sterftecijfers tijdens een warme periode, maar ook van verminderde arbeidsproductiviteit.

Dit inspiratieboek is een aanvulling op de eerder verschenen Coolkit die zich voornamelijk richt op de mogelijkheden om straatprofielen in verschillende wijktypen meer hittebestendig te maken. Deze publicatie gaat in op specifieke stedelijke ruimtes waar mensen samenkomen en zich verplaatsen, zoals winkelcentra, verschillende typen pleinen, grasvelden in woonwijken, parkeerterreinen en loop- en fietsroutes. Het inspiratieboek beschrijft de problematiek en laat oplossingsrichtingen zien.

Hittestress-cover