Download

Pdf, 5,8 MB

×

Download bestand

Inspiratie- en werkboek gezondheid en ruimte

Deze publicatie is een inspiratie- en werkboek voor de gemeentelijke professionals – strategen en andere adviseurs die werken aan het verbinden van de domeinen sociaal en fysiek op het terrein van gezondheid en ruimte.

Ruimtelijke ontwikkeling en herinrichting kan een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van gezondheidsachterstanden, maar dan moet gezondheid wel een plek krijgen in de visie- en planvorming. Maar: hoe vervlecht je gezondheids- en fysieke ambities? Wat moet je doen en waar stuur je op? En, hoe richt je je pijlen op de mensen met de grootste gezondheidsachterstanden en op de wijken of dorpen waar zij wonen?

Verdieping, praktische handvatten en inspirerende voorbeelden

Dit werkboek helpt u op weg. Het boek biedt verdieping, praktische handvatten en inspirerende voorbeelden waarmee u écht aan de slag kunt. Voor dit boek is met vijfentwintig gemeenten bekeken hoe ze gezondheid kunnen stimuleren en verschillen in gezondheidskansen kunnen terugdringen door ruimtelijk anders te handelen. Ook omvat het boek interviews met koplopergemeenten over hun aanpak om samenhang op gezondheid en ruimte te ontwikkelen en hoe zij de meerwaarde concreet maken.

Drie strategieën

Op basis van de praktijk zijn drie strategieën te onderscheiden voor het maken van de verbinding tussen gezond en ruimte: gezondheid centraal, één gezondheidsthema voorop (denk aan bewegen of luchtkwaliteit) of ‘meekoppelen’ met niet-gezondheidsthema’s. Per strategie is aangegeven wat er voor aandachtswijken of lage SES-groepen is ontwikkeld.

Gezond in...

Dit inspiratie- en werkboek is ontwikkeld dankzij de resultaten uit de leerkring gezondheid en ruimte. Deze leerkring organiseerden Platform31, Pharos en RIVM in het kader van het stimuleringsprogramma Gezond in… Kijk voor meer informatie over dit programma op www.gezondin.nu