Download

pdf, 4,4 MB

×

Download bestand

Innovatie in besluitvorming richting aardgasvrije wijken

Eindpublicatie van kennisontwikkeling binnen de strategische samenwerking tussen G4/TNO/Platform31

De transitie naar aardgasvrije wijken is een complexe opgave. Het inrichten van de besluitvorming over deze transitie is voor veel gemeenten een uitdaging. Want wie neemt welk besluit, waarover en op welk moment? En wanneer is welke kennis nodig om tot een goede onderbouwing te komen?

In een kennis- en leertraject werkten de G4-steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, TNO en Platform31 een jaar lang samen aan nieuwe bouwstenen voor besluitvorming over de transitie naar aardgasvrije wijken. In de publicatie ‘Innovatie in besluitvorming richting aardgasvrije wijken’ delen de G4, TNO en Platform31 de ontwikkelde inzichten, met de gemeentelijke organisatie als vertrekpunt.

In deze publicatie vindt u:

  • Een conceptueel model met bouwstenen voor besluitvorming over de stedelijke energietransitie.
  • Drie innovatieve regiemodellen waarmee gemeenten richting kunnen kiezen in hun benadering van de aardgasvrijtransitie.
  • Een uitwerking – in de vorm van ganzenborden – van de stappen die gemeenten kunnen zetten om te komen tot een Transitievisie Warmte of Wijkuitvoeringsplan.
  • Inzicht in de besluitvormingsprocessen bij transitiepartners.
  • Een overzicht van wat er – op dit moment – bekend is over de juridische verankering van de instrumenten uit het Klimaatakkoord in de Omgevingswet en over de energiewetgeving.
  • Inzicht in randvoorwaarden voor warmtenetten.
  • Informatiebladen – zogenaamde technology insights – over de ontwikkeling van twee actuele energiealternatieven ter onderbouwing van beleidskeuzes: waterstof en warmtenetten.
cover-innovatie-in-besluitvorming-richting-aardgasvrije-wijken
Conceptueel-model
Voorbeeldpagina's (klik voor vergroting)
Regierol-laveren
Regierol laveren
TvW-regiemodel-navigeren
TvW-regiemodel navigeren (klik voor vergroting)