Download

pdf, 0,9 MB

×

Download bestand

Huurachterstanden: voorkomen is beter dan genezen

Een overzicht van maatregelen door corporaties, gemeenten en andere lokale partijen tegen huurachterstanden

In het rapport Voorkomen is beter dan genezen brengt Platform31 de maatregelen die woningcorporaties nemen om huurachterstanden terug te dringen overzichtelijk in beeld. De maatregelen staan gesorteerd naar preventie, vroegtijdig signaleren en oplossen van schulden. Een overzicht helpt woningcorporaties en gemeenten inzicht te krijgen in de maatregelen en aanpakken die andere corporaties en gemeenten voeren, zodat ze van elkaar kunnen leren en zij niet allemaal zelf het wiel (opnieuw) hoeven uit te vinden.