Download

×

Download bestand

Het huishoudboekje van de senior

Besteedruimte voor het All-inclusive pension

Door de hervormingen van het zorgstelsel ontstaat grote leegstand in de verzorgingshuizen. Eén strategie voor het leegstaande vastgoed is het omkatten van de verzorgingshuisplaatsen naar appartementen met een nieuwe vorm van wonen met diensten – het zogenaamde All-inclusive pension. Dit woonconcept biedt senioren met een beginnende lichte zorgvraag de kans om langer zelfstandig te blijven wonen in een veilige beschutte omgeving.

Haalbaarheid businessmodel

Het experiment All-inclusive pension verkent vanuit twaalf koplopers de haalbaarheid van het businessmodel. Een van de cruciale vragen luidt: Is het All-inclusive pension betaalbaar voor de senior met een laag inkomen? BOB Advies maakt in dit rapport het huishoudboekje van de AOW-er inzichtelijk. Het inkomsten en uitgavenpatroon is stapsgewijs uiteengezet en gekoppeld aan de huurprijs voor een appartement op basis van het woningwaarderingsstelsel (WWS), de regels van de huurtoeslag en de ruimte daarbinnen voor verhuurders om deze regels voor de senior zo optimaal mogelijk in te zetten. Na aftrek van alle uitgaven – inclusief de huur en € 150,- per maand aan zak- en kleedgeld – is de hoogte van het vrij te besteden bedrag aan All-inclusive-diensten tussen de € 536,- tot € 636,- per maand.

Kleine zorgstudio’s, beste keus

De drie meest voorkomende typen appartementen in bestaande verzorgingshuizen zijn doorgerekend. Het oppervlakte varieert tussen de 24 tot 46 m2. Vanuit het perspectief van betaalbaarheid, bieden kleine zorgstudio’s de beste keus. Het geeft de hoogste mate van bestedingsvrijheid om diensten in te kopen.

Opvallend is dat het woonoppervlakte in de woonwaardering hiermee een ander vertrekpunt krijgt. De koplopers laten zien dat de senior op leeftijd andere keuzes gaat maken. Kleine zorgstudio’s in een All-inclusive pension voldoen aan de vraag om veiligheid in de woonomgeving. Daarnaast bieden ze ruimte aan ontmoeting en voorzien in betaalbare diensten. Een kleine, maar wel betaalbare zorgstudio voldoet dus aan de vraag in de latere levensfase van de senior.

Dit rapport geeft de voorzet voor prijsvorming voor de diensten, nu de financiering hiervan door de hervormingen in de zorg is afgeschaft. Het is de opgave om het All-inclusive product betaalbaar te houden en dat vraagt om andere keuzes voor de huisvesting en de organisatie van de diensten.

Kennis- en experimentenprogramma ‘Langer thuis’

Langer thuis is het kennis- en experimentenprogramma van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31. Het langer zelfstandig wonen en de hervorming van de langdurige zorg vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. Langer thuis werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ ondernemers.

Of kijk voor meer informatie over het experiment All-inclusive Pension op:huishoudboekje vd senior - cover wr