Contact

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

U kunt het supplement (pdf) bestellen tegen betaling van €199,- voor partners (€299,- voor niet-partners) excl. 21% btw via Platform31. U ontvangt het digitale pdf-bestand en de factuur.

Het wijzigen van het omgevingsplan

In dit supplement van Op dezelfde leest ontdekt u wat er komt kijken bij het wijzigen van het omgevingsplan. Want veel initiatieven of projecten zullen, net als in de huidige situatie, niet passen binnen het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan. Denk aan functiewijzigingen, woningbouw, de ontwikkeling van infrastructuur of de uitbreiding van bedrijven. De Omgevingswet maakt initiatieven die in strijd zijn met het omgevingsplan op twee manieren mogelijk. De buitenplanse omgevingsplanactivteit stond centraal in het supplement 2021-1. In dit supplement besteden we aandacht aan het wijzigen van het omgevingsplan om een initiatief mogelijk te maken.

Met de Omgevingswet heeft elke gemeente één omgevingsplan voor het hele grondgebied. Om een initiatief dat in strijd is met het omgevingsplan toch mogelijk te maken, kan het bevoegd gezag het omgevingsplan wijzigen. Het is niet meer mogelijk om daar een postzegelbestemmingsplan, herziening of uitwerkingsplan voor vast te stellen. We zullen dus geen nieuwe bestemmingsplannen meer vaststellen, maar steeds een deel van het omgevingsplan wijzigen. Dit supplement gaat uit van een wijziging ten behoeve van een initiatief of een ontwikkeling.

Verschillende vragen en onderwerpen komen in dit supplement aan bod. Hoe ziet zo’n wijzigingsbesluit eruit? Uit welke onderdelen bestaat dit? Hoe zit het met de motivering? En is er een toelichting? Wat staat er in het wijzigingsbesluit? En hoe komt het omgevingsplan er dan vervolgens uit te zien? Ons doel is om inzicht te geven in datgene wat nodig is om het omgevingsplan te wijzigen. Zo hoeven initiatieven geen hinder te ondervinden van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Inkijkexemplaar

Bent u benieuwd naar de inhoud van het supplement? Bekijk dan het inkijkexemplaar (pdf, 391 kB).

Op dezelfde leest

Deze publicatie is onderdeel van de leergang Op dezelfde leest. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in ruimtelijke plannen. Met de komst van de Omgevingswet, ligt de focus regelmatig op het voorsorteren op het omgevingsplan. De ideeën over opzet en inhoud van het omgevingsplan krijgen steeds meer vorm. Dit is daarom de negende keer dat wij in een publicatie stapsgewijs ingaan op de overgang van het bestemmingsplan naar het omgevingsplan.

Per jaar verschijnen twee overzichtelijke naslagwerken (supplementen) die elk tijdens een studiemiddag centraal staan. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u goed op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen relevant zijn. Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk.

Meer informatie en aanmelden:

Cover Op dezelfde leest