Download

×

Download bestand

Het proces van huisuitzettingen: voorkomen én genezen

Corporaties zien zich ieder jaar genoodzaakt een aantal huurcontracten te ontbinden, waarna een huisuitzetting volgt. Vaak is er sprake van een combinatie van problemen die – vaak samen met een opgebouwde betalingsachterstand – een huisuitzetting onvermijdelijk maken. Het is niet altijd duidelijk wat er vervolgens met deze huishoudens gebeurt. Dit rapport brengt in kaart welke acties er door woningcorporaties en andere betrokken partijen worden ondernomen als eenmaal besloten is tot een huisuitzetting.

Welke acties, processen en procedures worden door corporaties, gemeenten of andere maatschappelijke organisaties al dan niet in gang gezet om de gevolgen van huisuitzettingen te verkleinen? Aan de hand van deskresearch, gesprekken met woningcorporaties en met belangrijke samenwerkingspartijen (zoals gemeenten, opvangorganisaties, zorg- en welzijnsinstellingen) geeft dit rapport de belangrijkste bevindingen.