Download

pdf, 1 MB

×

Download bestand

Hervorming systeem betaalbaarheid sociale huursector

Notitie

De betaalbaarheid van het wonen in Nederland is in de basis goed geregeld. Woningcorporaties bieden goede en betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen. Voor wie de woning alsnog te duur is, legt het Rijk bij in de vorm van de huurtoeslag. Toch is de afgelopen jaren het aantal en aandeel huurders met betaalrisico’s gestegen. Deze ontwikkeling was aanleiding voor Platform31 en negen corporaties om het systeem voor betaalbaar wonen breder te verkennen.

Met deze verkenning wil Platform31 op een systematische wijze in beeld brengen wat de mogelijke effecten zijn van een aantal varianten om de betaalbaarheid van het wonen te organiseren. Deze inzichten kunnen helpen om een goede politieke afweging te maken.

cover-hervorming-systeem-betaalbaarheid-sociale-huursector