Download

(pdf)

×

Download bestand

Handreiking Woonvaardigheden

Werkwijze voor woningcorporaties om persoonlijk en proactief om te gaan met nieuwe huurders

Voor het aanleren van alle mogelijke vaardigheden is er een aanbod: voor rijvaardigheden, opvoedvaardigheden, kookvaardigheden, noem maar op. Maar voor elementaire woonvaardigheden kan je nergens terecht.

Dat hiaat is nu opgevuld met de Handreiking Woonvaardigheden die de SEV | Platform31 ontwikkelde in nauwe samenwerking met drie Noordhollandse woningcorporaties (Wooncompagnie, Woonwaard en Intermaris Hoeksteen) en een instelling voor opvang en woonbegeleiding in Noord-Holland (dnoDoen).

handreiking woonvaardigheden