Download

Deel 1: Samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten

×

Download bestand

Handreiking vroegsignalering van (huur)schulden

Deel 1: Samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten

Per 1 januari 2021 wijzigde de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Die is erop gericht om het vroeg signaleren van (huur)schulden makkelijker te maken. Dat draagt bij aan het voorkomen van problematische schulden en het zo nodig eerder inzetten van schuldhulpverlening. Platform31 en NVVK organiseerden online themabijeenkomsten om woningcorporaties en gemeenten te inspireren en ondersteunen bij het op een goede en effectieve manier toepassen van de gewijzigde Wgs. De opbrengsten van deze bijeenkomsten delen we samen met kennis, praktijkervaringen en tips van woningcorporaties en gemeenten in drie handreikingen. In dit eerste deel staat de samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten centraal. Wat is vroegsignalering en wat betekent dit voor die samenwerking? En wat kun je zelf doen om hier goed invulling aan te geven? In deze publicatie geven we een overzicht en delen tips & tricks.