Handreiking regionale samenwerking voor gemeenten

Onder grote tijdsdruk moeten grote, middelgrote en kleine gemeenten bepalen hoe en met wie ze de nieuwe, sociale taken gaan uitvoeren. De Handreiking Regionale Samenwerking in het Sociale Domein die vandaag verschijnt, toont hoe bestuurders en ambtenaren snel de nodige stappen kunnen zetten.

Sinds de Decentralisatiebrief van minister Plasterk van 19 februari jl. moeten gemeenten op korte termijn (vóór 31 mei aanstaande) aangeven met welke gemeenten ze hun grote, nieuwe taken in het sociale domein (jeugdzorg, verzorging en begeleiding AWBZ, Participatiewet) willen gaan uitvoeren. De samenwerking moet een werkgebied hebben van minimaal 100.000 inwoners en moet zo veel mogelijk samenvallen met reeds bestaande samenwerkingsverbanden.

De handreiking geeft aan wat de uitgangspunten zijn voor goede samenwerking, bevat een stappenplan en een afwegingskader en beschrijft de voor- en nadelen en aandachtpunten van de drie meest geschikte samenwerkingsvormen.

Platform31 heeft de handreiking gemaakt op verzoek van de G32-steden en heeft hierin samengewerkt met Hiemstra & De Vries.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koos van Dijken