Download

pdf, 2 MB

×

Download bestand

Handreiking doelen stellen bij een lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Deze handreiking helpt bij het stellen van doelen en is bedoeld voor beleidsmedewerkers, projectleiders en managers die werken aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Het maakt daarbij niet uit of de aanpak nog moet starten of al een tijd loopt. Het (opnieuw) stellen van doelen draagt altijd bij aan meer richting en houvast in je aanpak.

Om gezondheidsachterstanden terug te dringen is een brede aanpak nodig. Deze is gericht op het werken aan gezondheidsgedrag en -vaardigheden in combinatie met een aanpak van de onderliggende oorzaken van gezondheidsproblemen. Een succesvolle aanpak gaat uit van wat nodig is in een bepaalde wijk/gemeente, vraagt om inzet van diverse partijen, een breed draagvlak en het doorlopen van een aantal stappen met zowel professionals als inwoners. De aanpak is dus procesgericht en vaak ook een kwestie van experimenteren en al doende leren.

Juist in zo’n dynamisch proces helpt het om het doel niet uit het oog te verliezen en zo helder mogelijk voor ogen te hebben naar welke stip op de horizon je toewerkt. Het stellen van doelen is hierbij ondersteunend.

cover-handreiking-doelen-stellen-bij-een-lokale-aanpak-gezondheidsachterstanden