Download

pdf, 7 MB

×

Download bestand

Gezondheid in de omgevingsvisie

Vijf voorbeelden, vijf aandachtspunten

In de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2022 in werking gaat, wordt gezondheid expliciet benoemd. Dat biedt een kans voor gemeenten om gezondheidsbeleid en ruimtelijk beleid te verbinden en te borgen in hun omgevingsvisie en plannen. Er is extra aandacht nodig voor gebieden die minder scoren qua leefomgeving. Vooral in de wijken voor inwoners met een lagere sociaaleconomische status is nog veel te winnen in termen van gezondheid.

Maar hoe doe je dat? Het programma GezondIn voerde een quickscan uit onder 15 recente gemeentelijke omgevingsvisies en haalde lessen op bij vijf gemeenten, die het thema gezondheid op verschillende manieren in hun visie hebben uitgewerkt; Deventer, Gennep, Maastricht, Súdwest-Fryslân en Zwolle. We vroegen naar hun aanpak, geleerde lessen, in hoeverre het thema gezondheid een rol speelt in ruimtelijke ontwikkeling en de gezondheidsachterstanden in het bijzonder. Daaruit haalden we vijf aandachtspunten voor een gezonde visie. De publicatie laat ook zien dat het centraal stellen van gezondheid leidt tot een breder gedragen omgevingsambitie.

Deze nieuwe publicatie vormt een verdieping en aanvulling op het eerdere Inspiratie- en werkboek gezondheid en ruimte, dat nog altijd relevant en bruikbaar is. Het belicht bijvoorbeeld welke gezondheidsaspecten van belang zijn, vormt een handig naslagwerk bij de strategieën in dit boek en gaat in op werkvormen om tot een visie te komen. In deze publicatie verwijzen we dan ook vaak naar deze eerste publicatie.

cover-gezondheid-in-de-omgevingsvisie