Gereedschapskist Aanpak schulden en armoede

Door de energiecrisis en huidige inflatiecijfers hebben steeds meer huishoudens moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat is ook van invloed op huurachterstanden, zo blijkt uit de Corporatiemonitor Huurachterstand en huisuitzettingen (juli 2022). De Gereedschapskist Aanpak schulden en armoede – een uitgave van Aedes in samenwerking met Platform31 – bevat vele aanpakken en voorbeelden uit de praktijk van woningcorporaties. Nieuwe aanpakken, of aanpakken zich al bewezen hebben, want corporaties hebben de afgelopen jaren grote stappen gemaakt om huurachterstanden bij hun huurders te voorkomen, vroegtijdig te signaleren en ook te helpen bij oplossingen.

De Gereedschapskist Aanpak schulden en armoede richt zich op 3 aspecten: voorkomen, signaleren en oplossen. Enkele voorbeelden van aanpakken uit de gereedschapskist:

  1. de Voorzieningenwijzer
  2. Budget- en energiecoaches
  3. Datum automatische incasso afstemmen op de huurder
  4. Data-analyse en alert zijn op specifieke huurders
  5. Signalering in samenwerking tussen gemeenten, corporaties en andere schuldeisers
  6. Pauzeknop
  7. Kwijtschelden huurachterstand
  8. (Tijdelijke) inwoning/onderhuur om achterstanden in te lopen
  9. De Doorbraakmethode

Een deel van de aanpakken uit deze publicatie Gereedschapskist Aanpak schulden en armoede kwam ook aan bod in 3 online kennissessies die Aedes in het voorjaar van 2022 met Platform31 organiseerde. Hierbij stond centraal: op welke manier kun je huurders met dreigende betalingsachterstanden en schulden het beste persoonlijk benaderen en ondersteunen?

Tijdens de presentatie van de publicatie op de Corporatiedag van Aedes (11 oktober) benadrukten de deelnemers en sprekers het belang van samenwerken tussen de verschillende organisaties: “Alle partijen zijn nodig om betalingsproblemen op te lossen.” Ook het verbeteren van interne processen kan hieraan bijdragen. Zo gaf de manager incasso van Woonstad Rotterdam aan dat hij het incasseren van de huur graag meer wil afstemmen op de individuele huurder.

Meer weten?