Flexibele planvorming cover

Download

×

Download bestand

Flexibele planvorming: Handboek voor publiek ontwikkelen

Auteurs Minouche Besters, Jeroen Laven en Anna Swagerman van Stipo en
Vera Beuzenberg en Anne-Jo Visser van Platform31

Tot 2025 zijn in de Zuidelijke Randstad ongeveer 230.000 extra woningen nodig. De Rijksoverheid, de Zuidvleugel en de Provincie Zuid-Holland pakken gezamenlijk die regionale woningbouwopgave op. Vanwege de stijgende vraag naar woningen in de bestaande stad en veel leegstaand vastgoed lijkt het logisch dat deze woningbouwopgave voornamelijk binnenstedelijk wordt opgepakt.

In het kader van het MIRT-onderzoek voor de Zuidvleugel onderzochten Platform31 en Stipo samen met zes gemeenten de mogelijkheden van flexibele planvorming in binnenstedelijke ontwikkeling in de steden Rotterdam, Den Haag, Alphen aan den Rijn, Schiedam, Gouda en Delft. In de verkenning doen de onderzoekspartners handreikingen om gebiedsontwikkeling via flexibele planvorming op te starten en het realiseren van (binnen)stedelijke ontwikkeling.

Een van de oplossingsrichtingen is kijken naar publiek ontwikkelen, waarbij investerende partijen en andere co-makers in een gebied bij elkaar komen en actief aan de slag gaan. Centraal staat de kwaliteit van de locatie. Het gaat niet om snel geld verdienen, maar om de locatie voor lange tijd van waarde te voorzien. Het doel is duurzame waardecreatie: sociaal, economisch, fysiek en financieel. Om de potentie hiervan verder te verkennen, organiseerden de initiatiefnemers een serie masterclasses.

Dit handboek bevat de lessen uit de masterclasses die binnenstedelijke ontwikkelingen opstarten en versnellen. Niet alleen in de Zuidvleugel van Nederland, maar in elke gemeente.

Contact


Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met: