Download

pdf, 0,8 MB

×

Download bestand

Fiscale kaders voor de wooncoöperatie

Een verkenning op basis van regelgeving en jurisprudentie

Een wooncoöperatie is initiatief van mensen die meer zeggenschap willen over hun huurwoningen, maar ook een kleine sociale onderneming. Dit betekent dat het te maken krijgt met zaken als een businesscase, financiering en belastingen. Ook de individuele bewoner heeft als lid van de vereniging een bepaalde fiscale positie. En dat is best ingewikkeld, want de wooncoöperatie is nog een relatief nieuw concept waarvoor geen kant en klaar pakket klaar ligt.

In deze notitie verkennen de adviseurs van VERDER Fiscaal Specialisten & Accountants de voornaamste belastingen die van toepassing kunnen zijn op bewonerscollectieven die woningen beheren en/of exploiteren zonder winstoogmerk. Hieruit blijkt dat de wooncoöperatie wat betreft haar fiscale positie in een grijs gebied zit, met name als het gaat over de mate van ondernemerschap en rol van de leden-bewoners. Het hangt sterk van de precieze vorm, statuten en inrichting van de organisatie af welke regels gelden.

Initiatieven zijn aan de hand van deze notitie in staat om de voor hen relevante vragen te stellen aan de Belastingdienst en/of hun belastingadviseur. Zij krijgen zicht op de fiscale gevolgen van de juridische vormgeving en inrichting van hun initiatief. Bij deze vormgeving en inrichting is een veelheid aan keuzes mogelijk. Elke keuze is daarbij van potentieel strategisch en financieel belang. Ook fiscaal heeft dit impact. In deze notitie belichten wij de voornaamste fiscale aandachtsgebieden die binnen bewonerscollectieven een rol spelen.

Kennisdossier

Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over wooncoöperaties voor u in een overzichtelijk kennisdossier. In dit kennisdossier koppelen we beschikbare kennis aan stedelijke praktijk, stellen relevante kennis beschikbaar en informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.

Kennisdossier De wooncoöperatie

cover-fiscale-kaders-voor-de-wooncooperatie