Contact

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Over het programma Stedelijke Transformatie

Platform31 voert het programma Stedelijke Transformatie uit. Hierin werken overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen samen om de transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen, gemeenschappelijke problemen te doorgronden en op te lossen en de opgedane kennis te verankeren. Meer informatie: www.stedelijketransformatie.nl.

Logo stedelijke transformatie

Factsheet Omgevingswet & stedelijke transformatie

Als de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2022 ingaat, brengt dat grote wijzigingen, óók voor binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Wat wordt straks anders? En waarop kun je je voorbereiden als gemeente of ontwikkelaar? In deze factsheet vind je de belangrijkste veranderingen binnen transformatieprojecten.

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Wilt u uw kennis verdiepen over concrete opgaven en uitdagingen bij binnenstedelijke gebiedstransformaties? Kom naar het online jaarcongres op 11 februari!