Factsheet Flexwonen – Tijdelijk gebruik van vastgoed

Steeds meer mensen hebben op korte termijn woonruimte nodig, maar worden geconfronteerd met een groeiend tekort daaraan. Tegelijkertijd staat er veel vastgoed leeg, wachtend op een nieuwe gebruiker. De verwachting is dat leegstand in Nederland – vooral van maatschappelijk vastgoed – de komende jaren zal groeien. Een goede oplossing is om deze lege gebouwen geschikt te maken voor bewoning. Dat hoeft niet altijd permanent te zijn, maar kan ook tijdelijk. Bewoners krijgen dan een tijdelijk contract op basis van de Leegstandswet of de Wet Doorstroming.

Work in progress

Factsheet Flexwonen Tijdelijk gebruik van vastgoed (pdf) is de tweede editie van een reeks: ‘Dwarsdoorsnede van het flexwonen’. Elke paar weken verschijnt op www.platform31.nl een nieuwe editie, bestaande uit zowel een thema in het flexwonen als een goed voorbeeld in Zuid-Holland of daarbuiten. Eind 2018 worden uitgebreide versies van de factsheets gebundeld in een publicatie.

Lees ook: Factsheet Flexwonen Nieuwe woonondernemers (pdf)

Programma Flexwonen

‘Dwarsdoorsnede van het flexwonen’ is onderdeel van het programma ‘Flexwonen in Zuid-Holland’. Hoe we werken, wonen, winkelen en onszelf vervoeren verandert in een rap tempo. Toch komt de woningmarkt daaraan nauwelijks tegemoet. De provincie Zuid-Holland en het ministerie van BZK willen dan ook flexwonen meer op de agenda krijgen. Platform31 helpt hen daarbij en werkt hierin samen met Expertisecentrum Flexwonen. Naast deze publicatiereeks werken de vier partijen samen aan een instrumentenkist voor gemeenten, pilots en diverse publicaties.

Lees meer over Flexwonen.

Logo's flexwonen
cover-factsheet-flexwonen-tijdelijk-gebruik-van-vastgoed
Factsheet Flexwonen – Tijdelijk gebruik van vastgoed