Factsheet Flexwonen - Nieuwe woonondernemers

Meer dan tien procent van de huishoudens in Nederland zoekt snel woonruimte. Door deze toenemende vraag naar en onvoldoende aanbod van snel beschikbare huurwoningen, ontstaat een gat op de woningmarkt waar gevestigde huisvesters nog onvoldoende op inspelen. Nieuwe woonondernemers lijken wél in dit gat te springen. Deze nieuwe huisvesters maken gebruik van de vele leegstaande gebouwen en vullen deze deels commercieel en deels maatschappelijk in. Wie zijn deze partijen, welke werkwijze hanteren ze en welke maatschappelijke opgaven pakken ze op?

Work in progress

Factsheet Flexwonen Nieuwe woonondernemers (pdf) is de eerste editie van een reeks: ‘Dwarsdoorsnede van het flexwonen’. Elke paar weken verschijnt op www.platform31.nl een nieuwe editie, bestaande uit zowel een thema in het flexwonen als een goed voorbeeld in Zuid-Holland of daarbuiten. Eind 2018 worden uitgebreide versies van de factsheets gebundeld in een publicatie.

Programma Flexwonen

‘Dwarsdoorsnede van het flexwonen’ is onderdeel van het programma ‘Flexwonen in Zuid-Holland’. Hoe we werken, wonen, winkelen en onszelf vervoeren verandert in een rap tempo. Toch komt de woningmarkt daaraan nauwelijks tegemoet. De provincie Zuid-Holland en het ministerie van BZK willen dan ook flexwonen meer op de agenda krijgen. Platform31 helpt hen daarbij en werkt hierin samen met Expertisecentrum Flexwonen. Naast deze publicatiereeks werken de vier partijen samen aan een instrumentenkist voor gemeenten, pilots en diverse publicaties.

Lees meer over Flexwonen.

Logo's flexwonen
cover-factsheet-Dwarsdoorsnede-van-het-flexwonen
Factsheet Nieuwe woonondernemers in het flexwonen