Programma Flexwonen

‘Dwarsdoorsnede van het flexwonen’ is onderdeel van het programma ‘Flexwonen in Zuid-Holland’. Hoe we werken, wonen, winkelen en onszelf vervoeren verandert in een rap tempo. Toch komt de woningmarkt daaraan nauwelijks tegemoet. De provincie Zuid-Holland en het ministerie van BZK willen dan ook flexwonen meer op de agenda krijgen. Platform31 helpt hen daarbij en werkt hierin samen met Expertisecentrum Flexwonen. Naast deze publicatiereeks werken de vier partijen samen aan een instrumentenkist voor gemeenten, pilots en diverse publicaties.

Lees meer over Flexwonen.

Factsheet Flexwonen – Excellent beheer bij flexwonen

Het beheer van flexcomplexen omvat vaak veel meer dan de wet voorschrijft. Deze beheerregimes hoeven echter niet duurder te zijn. Bewoners kunnen vaak een deel van het beheer op zich nemen. Zowel verhuurders als huurders van flexprojecten, maar ook omwonenden en gemeenten hebben baat bij excellent beheer dat verder gaat dan dagelijks onderhoud. Dit is in het bijzonder het geval in de huisvesting van (een mix van) doelgroepen als arbeidsmigranten, statushouders, studenten en uitstromers uit zorginstellingen. De juiste invulling en intensiteit van beheer verschilt natuurlijk per locatie – afhankelijk van de woonvorm, omvang en doelgroep – maar duidelijke communicatie en een centraal aanspreekpunt zijn essentieel.

Work in progress

Factsheet Flexwonen Excellent beheer bij flexwonen (pdf, 410 kB) is de vierde editie van een reeks: ‘Dwarsdoorsnede van het flexwonen’. Elke paar weken verschijnt op www.platform31.nl een nieuwe editie, bestaande uit zowel een thema in het flexwonen als een goed voorbeeld in Zuid-Holland of daarbuiten. Eind 2018 worden uitgebreide versies van de factsheets gebundeld in een publicatie.

Lees ook

Logo's flexwonen
Factsheet-Flexwonen-Excellent-beheer-bij-flexwonen
Factsheet Flexwonen – Excellent beheer bij flexwonen (pdf)