Download

×

Download bestand

Exploitatie van de diensten in de All-inclusive

Verkenning van betaalbare arrangementen in samenwerking met de markt

Auteurs:
Jacqueline van Ginneken, Ellen Olde Bijvank en George Müller, Trinitas Advies

Door de hervormingen van het zorgstelsel ontstaat grote leegstand in de verzorgingshuizen. Eén strategie voor het leegstaande vastgoed is het omkatten van de verzorgingshuisplaatsen naar appartementen met een nieuwe vorm van wonen met diensten – het zogenaamde All-inclusive pension .

Trinitas Advies maakt op verzoek van de ontwikkelgroep van het experiment All-inclusive pension een analyse van de kostenstructuur van de vijf belangrijkste dienstenproducten in 18 zorginstellingen. De kostprijs van de maaltijd, schoonmaak, receptie, activiteiten en huurdersonderhoud zijn berekend. Een onderlinge vergelijking van de prijzen en diensten blijft lastig. Elk huis heeft een eigen complexe dienstenexploitatie. Per dienstproduct zijn vervolgens een aantal creatieve opties voor kostenefficiency in beeld gebracht in samenwerking met de markt. Nieuwe dienstenarrangementen in de markt hebben kans van slagen, mits eerst het huishoudboekje van de zorginstelling op orde is en inzicht bestaat in de kostenopbouw en de –dekking en welke scenario’s aansluiten.

Het verdienmodel van het dienstenarrangement vraagt om ondernemerschap en het maken van keuzen, maar bovenal moet er rekening worden gehouden met de wensen en portemonnee van de klant.

Kennis- en experimentenprogramma ‘Langer thuis’

Langer thuis is het kennis- en experimentenprogramma van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31. Het langer zelfstandig wonen en de hervorming van de langdurige zorg vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. Langer thuis werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ ondernemers.

Of kijk voor meer informatie over het experiment All-inclusive Pension op:
cover expl vd diensten all-inclusive - wrkopie