Evaluatie Solids

De onbekende toekomst huisvesten

De onbekende toekomst huisvesten

Het ideaal: bouw en verhuur bestemmingsvrije casco units en laat de inbouw aan de huurder over. Huurders krijgen een optimale keuzevrijheid in oppervlaktehuur en tussen wonen, werken en recreatie, waardoor een levendige functiemenging ontstaat. Nieuwe bewoners kunnen de units nieuwe bestemmingen geven.
De Amsterdamse corporatie Stadgenoot ging het radicale risicovolle experiment aan en realiseerde twee duurzaam gebouwde en fraaie zogenoemde Solids die in 2011 werden opgeleverd. De Solids staan in west en op IJburg.

Platform31 en Stadgenoot lieten een evaluatie van de Solids uitvoeren door Inbo.
Het gestelde ideaal is nog niet helemaal gerealiseerd, maar door de flexibiliteit van de gebouwen zijn er nog kansen voor de toekomst.
Animo om de flexibele units te huren, blijkt afhankelijk te zijn van de locatie. De huurders zijn vooral bewoners en hotelexploitanten. Daarmee is de functiemenging in de Solids minder groot dan vooraf gedacht. De woningplattegronden en huishoudensamenstellingen zijn wel heel divers.

Herhalingskans klein, innovatieopbrengst groot

Een herhaling van dit moedige initiatief door een corporatie zal niet op korte termijn plaatsvinden. De investeringskosten zijn hoog en betalen zich pas op de lange termijn terug. In deze tijd van economische crisis is het risico van een dergelijke onderneming te groot. Bovendien behoort een dergelijk project niet tot de kerntaken van een corporatie. Voor beleggers en particuliere verhuurders zijn er wel kansen om goedkopere en lichtere varianten te realiseren in leegstaande gebouwen in grotere steden. Door de bestemmingsvrijheid en keuzevrijheid kan een interessante mix aan functies en ruimten gerealiseerd worden met een relatief laag afzetrisico.

Het experiment leverde waardevolle vernieuwingen op voor de bouwsector, die bijvoorbeeld toepasbaar zijn voor de transformatie van leegstaande utiliteitsbouw.
De oplossing voor juridische belemmeringen bij het realiseren van de Solids hebben inmiddels navolging gekregen in een experiment met flexibele bestemmingsplannen. Meer vrijheid voor huurders met open plattegronden zien we op veel plaatsen terug. Het flexibele huurcontract dat geschikt is voor wonen én werken, is een les die nog navolging verdient.

Meer informatie

Anne-Jo Visser, programmamanager
anne-jo.visser@platform31.nl of 06 22 93 71 17


Meer informatie

Anne-Jo Visser, programmamanager
anne-jo.visser@platform31.nl of 06 22 93 71 17